Video Tila

Kun toistat tallennettua ohjelmaa Suomipoeka-imagella, toimivat näppäimet seuraavanlaisesti.

Shift -
Virtanappi Sammuttaa laitteen
Dream Kaukosäädin ohjaa Dreamboxia
TV Kaukosäädin ohjaa TV:tä
1 Hyppää 15 sekuntia toistossa taaksepäin
2 -
3 Hyppää toistossa 15 sekuntia eteenpäin
4 Hyppää minuutin toistossa taaksepäin
5 -
6 Hyppää minuutin toistossa eteenpäin
7 Hyppää 5 minuuttia toistossa taaksepäin
8 -
9 Hyppää 5 minuuttia toistossa eteenpäin
< Hyppää suoraan tallenteen alkuun
0 -
> -
Volume+ Lisää äänenvoimakuutta
Volume- Vähentää äänenvoimakkuuta
Mykistys Ääni pois/päälle
Exit -
Bouquet+ -
Bouquet- -
Info Ohjelmatiedot tallennetusta ohjelmasta
Menu Menu
Nuoli ylös Avaa tallennelistan
Nuoli Alas Avaa tallennelistan
Nuoli vasen Kelaus taaksepäin
Nuoli oikea Kelaus eteenpäin
OK Näyttää tallenteen nimen, keston ja jäljellä olevan ajan
Audio Ääniraidan valinta
Video Avaa tallennelistan
Punainen Kelaa taaksepäin
Punainen 3sek. Avaa valikon johon voi laittaa minuuttimäärän joka hypätään taaksepäin
Vihreä -
Keltainen Pause
Sininen Kelaa eteenpäin
Sininen 3sek. Avaa valikon johon voi laittaa minuuttimäärän joka hypätään eteenpäin
Tv Pysäyttää toiston
Radio -
Text TxT-TV, HUOM! tekstit on siltä ajalta kun ohjelma on nauhoitettu
Help Apua-valikko
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License