Verkkojaon liittäminen

Tuetut verkkotiedostojärjestelmät

Dream Multimedian virallisessa Enigma 2 -firmware-imagessa on mukana tuki sekä NFS-protokollalle (UNIX-maailman perinteinen verkkotiedostojärjestelmä) että CIFS-protokollalle (Windows-verkkojaot.)

Yleistä verkkojakojen käyttöönotosta

Virallisessa Enigma 2 -jakelussa ei toistaiseksi ole tarjolla kaukosäädinkäyttöliittymää verkkojakoihin kytkeytymiseksi, joten asia täytyy hoitaa matalammalla tasolla. Verkkojaon käyttöönotto sujuu kahta tekstimuotoista asetustiedostoa (/etc/fstab ja /etc/init.d/bootup) yhteensä neljän rivin verran muokkaamalla. Kokeneemmille käyttäjille löytyy sivun lopusta pikaohje asetuksiin.

Epävirallisissa firmware-imageissa on tarjolla kaukosäädinkäyttäjällekin sopivia ratkaisuja. Esimerkiksi Gemini 2:ssa asetukset voi tehdä bluepanelin kautta. (Ohje löytyy sivun lopusta.)

Tässä ohjeessa verkkojako kytketään kovalevyn sijaan tallenuskohteeksi. Suomipoeka-image sisältää mahdollisuuden käyttää useampaa hakemistoa ja myös valita tallennuksile kohdehakemiston. Tämä mahdollistaa verkkolevyn kytkemisen sisäisen kovalevyn kanssa yhtäaikaa käyttöön ja tämä on myös neuvottu ohjeessa.

Asetustiedostoihin päästään käsiksi kahdella eri tavalla:

  1. Windows-verkkojakojen kautta. DM 7025:n virallinen firmware-image jakaa valmiiksi /etc-hakemistonsa lähiverkkoon Windows-verkkojakona. Asetustiedostoja voi suoraan muokata millä tahansa UNIX-rivinvaihdot (pelkkä LF CR+LF:n sijaan) osaavalla tekstieditorilla.
  2. Lähiverkon yli PC:ltä muodostetun tekstipohjaisen pääteyhteyden yli. Laitteeseen voi kirjautua sisään telnet- tai ssh-protokollalla – esimerkiksi Windowsin mukana tulevalla telnet-clientillä tai PuTTY-asiakasohjelmalla. Virallisen Enigma 2 -jakelun Linux-ympäristöön kuuluu kaksikin tekstieditoria – vi ja joe. Asetustiedostojen muokkaus onnistuu näitä käyttämällä. Monissa epävirallisissa imageissa on joen tilalle helppokäyttöisempi nano-editori.

Asetustiedostojen muokkaus

Seuraavassa vaiheittaiset ohjeet, joita seuraamalla verkkojako saadaan pysyvästi liitettyä DM 7025:n tallennushakemistoksi. Ohjeissa oletetaan, että tuorein virallinen Enigma 2 -firmware-image (ohjeet toimivat myös suurimmalla osalla epävirallisia imageja) on imuroitu ja asennettu Dream Multimedian sivuilta, ja että Dreamboxin verkkoasetukset on säädetty kuntoon. Myöskin oletetaan, että ollaan palomuurin ja NATin suojaamassa sisäverkossa, jossa koneilla on privaatti-IP-osoitteet sekä verkkojako on valmiiksi luotu. Verkkojaon tekemiseen löytyy erilliset ohjeet.

Avaa telnet-pääteyhteys Dreamboxiisi.

Kirjaudu sisään käyttäjätunnuksella root. (Salasanaa ei oletuksena ole ellet ole sitä muuttanut. Osassa epävirallisista imageista oletuksena salasana on asetettu. Selvitä tämä käyttämäsi imagen ohjeista)

Windows-verkkojakotuki (kernelin cifs-moduli) ei ole Dream Multimedian virallisessa firmware-imagessa vakiona ladattuna. Ladataan se kokeilua varten käsin. (Tätä ei tarvitse tehdä, jos olet kytkemässä nfs-verkkojaon) Anna komentorivillä seuraava komento:

modprobe cifs

(Komento ei oikein toimiessaan tulosta mitään palautetta, mutta voit tarkastaa lsmod-komentoa käyttämällä, että cifs-moduli tosiaan latautui.)

Kun cifs-moduli on ladattu, kokeile verkkojaon käyttöönottoa käsipelillä:
Seuraavassa oletetaan, että verkkojakoa tarjoavan koneen ip-osoite on 192.168.0.2, verkkojaon nimi on tallenteet, verkkojakoon kirjoitusoikeudet omaa käyttäjätunnus on jukka ja tämän käyttäjätunnuksen salasana salakala:

mount -t cifs -o username=jukka,password=salakala //192.168.0.2/tallenteet /media/hdd

Jos olet kytkemässä nfs-verkkojakoa käytä kometoa:

mount -t nfs -o nolock 192.168.1.5:/video/dreambox /media/hdd/

Suomipoeka-imagessa kovalevyn rinnalle kytkiessäsi luo ensin hakemisto /media/hdd/movie_verkkolevy ja vaihda tämän jälkeen komentojen kohdehakemisto /media/hdd hakemistoon /media/hdd/movie_verkkolevy eli:

mkdir /media/hdd/movie_verkkolevy
mount -t cifs -o username=jukka,password=salakala //192.168.0.2/tallenteet /media/hdd/movie_verkkolevy
mount -t nfs -o nolock 192.168.1.5:/video/dreambox /media/hdd/movie_verkkolevy

Jos käytössä on tyhjä salasana, käytä muotoa password="". (Huomaa kuitenkin, että tyhjät salasanat pitää erikseen sallia Windowsin policy-asetuksista tai Samban smb.confista.)

Jos taas käytät cifs-jaossa guest-käyttäjätunnusta, tulisi komento antaa jommassa kummassa seuraavista muodoista (jälkimmäinen kovalevyn rinnalle liittämistä varten):

mount -t cifs -o username=guest,guest //192.168.0.2/tallenteet /media/hdd
mount -t cifs -o username=guest,guest //192.168.0.2/tallenteet /media/hdd/movie_verkkolevy

Jos kaikki onnistui, pitäisi /media/hdd-hakemistossa (tai /media/hdd/movie_verkkolevy) näkyä nyt verkkojaon sisältö.

Kun verkkojaon sisältö näkyy, tarkista, että sinulla on myös kirjoitusoikeudet sinne. Tämän voit tehdä touch-komentoa käyttämällä:

cd /media/hdd
touch testitiedosto
ls

Jos testitiedosto ilmestyi hakemistolistaukseen, ja jos saat sen vielä rm-komennolla tuhottuakin, pitäisi kaiken olla ok.
Nyt voit muuttaa asetukset pysyviksi muokkaamalla asetustiedostoja.

Muokataan aluksi /etc/fstab-tiedostoa. Tässä tiedostossa määritellään ne partitiot ja verkkojaot, jotka halutaan mountata (liittää) Linuxin hakemistopuuhun. Poistamme käytöstä viittauksen kiintolevyyn (mikäli emme käytä sitä), ja lisätä sen tilalle viittauksen Windows-verkkojakoon, jonka loimme:

Avaa /etc/fstab-tiedosto esimerkiksi nano-tekstieditoriin kirjoittamalla komentoriville
nano /etc/fstab
tai joe editoriin kirjoittamalla
joe /etc/fstab

Siirry nuolinäppäimillä riville, jolla lukee

/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/hdd auto defaults 0 0

Tämä rivi ottaisi kiintolevypartition käyttöön tallennushakemistoksi. Mikäli et ole liittämässä verkkojakoa kovalevyn rinnalle, rivi täytyy ottaa pois käytöstä. Tämä tapahtuu lisäämällä sen alkuun #-merkki, jolloin rivi näyttää tältä:

# /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/hdd auto defaults 0 0

Verkkojako otetaan käyttöön lisäämällä tiedostoon uusi rivi sen mukaan minkälaisia parametreja käytit aiemmin, kun kokeilit mounttauksen toimivuutta.
//192.168.0.2/tallenteet /media/hdd cifs username=jukka,password=salakala 0 0
//192.168.0.2/tallenteet /media/hdd cifs username=guest,guest 0 0
//192.168.0.2/tallenteet /media/hdd/movie_verkkolevy cifs username=jukka,password=salakala 0 0
//192.168.0.2/tallenteet /media/hdd/movie_verkkolevy cifs username=guest,guest 0 0

192.168.0.2:/tallenteet  /media/hdd nfs nolock,soft 0 0
192.168.0.2:/tallenteet  /media/hdd/movie_verkkolevy nfs nolock,soft 0 0

Huomaa: Lisäämäsi teksti ei saa jakaantua useammalle riville. Jos tekstieditorin automaattirivitys jossain vaiheessa rivittää tekstin väärin, korjaa virhe käsin.

Tallenna tiedosto painamalla Ctrl-x ja y ja enter (nano) tai Ctrl-K ja S (joe)
Joeta käytettäessä pitää vielä poistua tekstieditorista painamalla Ctrl-K ja Q.

Seuraavaksi on hyvä testata, että /etc/fstab-tiedostoon tehdyt määrittelyt ovat todella oikein määritelty ja kunnossa. Irrottaudu verkkojaosta kirjoittamalla

cd /
umount /media/hdd

Anna tämän jälkeen komento
mount /media/hdd

ja verkkojaon pitäisi olla jälleen käytössä. Jos jälkimmäinen komento toimii moitteetta, ovat asetukset /etc/fstab-tiedostossa kunnossa.

Käynnistyksen yhteydessä ajettava /etc/init.d/bootup-scripti vaatii myös hienosäätöä. Tiedostoon lisätään komennot, jotka lataavat CIFS-tiedostojärjestelmäajurin käyttöön, ja jotka ottavat /etc/fstab-tiedostoon määritellyn verkkojaon oikeassa vaiheessa käynnistyksen aikana käyttöön.
Avaa /etc/init.d/bootup-tiedosto nano tai joe-tekstieditoriin kirjoittamalla komentoriville

joe /etc/init.d/bootup
tai
nano /etc/init.d/bootup

Siirry nuolinäppäimillä sen rivin alapuolelle, jolla lukee
# network mounts should be done here.

Lisää tämän rivin alle kaksi uutta riviä:
modprobe cifs
mount /media/hdd

Tallenna tiedosto painamalla Ctrl-K ja S (joe) tai Ctrl-x ja y ja enter (nano).
Joe editorista täytyy vielä erikseen poistua painamalla Ctrl-K ja Q.

Uudelleen käynnistyksen jälkeen verkkojaon pitäisi olla käytössä.

Pikaohje

/etc/fstab tiedostoon lisätään uusi rivi
//192.168.0.2/tallenteet /media/hdd cifs username=jukka,password=salakala 0 0
tai nfs-jaolle
192.168.0.2:/tallenteet /media/hdd nfs nolock,soft 0 0

ja kommentoidaan alkuperäinen /media/hdd rivi pois.
Vaihtoehtoisesti Suomipoeka-imagella kovalevyn rinnalle liitettäessä lisätään rivi
//192.168.0.2/tallenteet /media/hdd/movie_verkkolevy cifs username=jukka,password=salakala 0 0
tai nfs-jaolle
192.168.0.2:/tallenteet /media/hdd/movie_verkkolevy nfs nolock,soft 0 0

/etc/init.d/bootup tiedostoon lisätään rivin

# network mounts should be done here.

alapuolelle
komennot
modprobe cifs
(mikäli käytetään cifs-jakoa)
mount /media/hdd
tai 
mount /media/movie_verkkojako
(mikäli liitetään kovalevyn rinnalle)

Verkkolevyn käyttöönotto Blue-Panelin kautta

Asetetaan Dreamboxista CIFS/SMB-moduuli päälle (mikäli olet liittämässä cifs-verkkolevyn):
Paina kaukosäätimen sinistä nappia avataksesi Blue-Panelin, sieltä kohta 3. ”Extras / Settings” ja ”OK”, Kohdasta ”Kernel modules” valitaan ”File systems” josta ”CIFS/SMB” valitaan ”Kyllä”. Poistutaan painamalla ”exit” ja käynnistetään Dreambox kehoituksen mukaan uudelleen.

Kun Dreambox on käynnistynyt uudelleen, paina kaukosäätimen sinistä nappia avataksesi Blue-Panelin, sieltä kohta 3. ”Extras / Settings” , ”OK” ja ”Automount editor”. Paina vihreää nappia jolloin avautuu valikko ”Edit entry”, laita seuraavat asetukset:
1.”Mountpoint” kirjoitetaan kohdekansion nimi esim. /media/hdd/movie_verkkolevy tai /media/hdd
2.”Type:” Valitse CIFS tai NFS
3.”Options:” Valitse rw,nolock
4.”Username:” Tähän käyttäjätunnus esim. jukka Älä muuta, mikäli tunnuksia ei tarvita jaon käyttöön
5.”Password:” Tähän salasana esim. salakala Älä muuta, mikäli tunnuksia ei tarvita jaon käyttöön
6.”Buffersize:” Jätä oletuksena olevat arvot, rsize=8192,wsize=8192
7.”Server:” Laita tähän tietokoneen IP-osoite, esim. 192.168.0.2
8.”Share:” Kirjoita jaetun kansion nimi, esim. tallenteet

Tallenna muutokset painamalla ok ja käynnistä dreambox uudelleen ottaaksesi jaon käyttöön.

Sivun pohjana on käytetty Jukka Ahon tekstiä.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License