Suomipojan päivitys Gemini3.1 versiosta Gemini 3.2 versioon

Jos olet päivittämässä Gemini 3.1 versioon pohjautuvaa Suomipoeka imagea (versiot -0.60) Gemini 3.2 versioon pohjautuvaksi (versiot 0.61-), sinun tulee kiinnittää huomiota muutamaan muutokseen.

1. Et voi tehdä päivitystä deltapaketilla, vaan sinun tulee päivittää koko image. Toimi siis ohjelmiston päivitys -ohjeiden mukaisesti.

2. Tallenteiden hakemistorakenne on muuttunut siten, että oletuksena näytetään tiedostolistauksessa movie-kansion alakansiot. Kansioiden nimessä ei myöskään enää tarvitse olla osana "movie_". Voit muuttaa nykyisen kansiorakenteen tällaiseksi helposti ottamalla telnet-yhteyden boksiin ja siirtymällä tallennuskansioon (komennolla cd /hdd) ja ajamalla komennon:

rm movie; mv movie_recordings movie; for f in movie_*; do mv "$f" movie/"${f#movie_}"; done

Komento poistaa vanhan movie-linkin, luo movie-kansion (oletuskansio), poistaa kansioiden nimistä movie_ -alun ja siirtää ne movie-kansion alle.

3. Koska kansioiden nimet on nyt vaihdettu ja ne on siirretty movie-kansion alle ajastuksista pitää tarkistaa, että kohdekansiot ovat oikein. Mikäli käytät vain oletuskansiota, tällä ei ole merkitystä.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License