Sanasto

Tähän on tarkoitus kerätä "Dreambox-maailmassa" esiintyviä termejä selityksineen.

Enigma
Enigma on Dreamboxeissa käytettävä graafinen käyttöliittymä. Enigmasta on saatavana kaksi versiota enigma1 vanhempiin Dreamboxeihin ja enigma2 uudempiin. Tällä hetkellä enigma2 on käytössä vain 7025 ja 7025+ -malleissa.

Image
Image on Dreamboxin käyttämiseen tarvittavat ohjelmistot sisältävä päivityspaketti. Imagesta käytetään myös nimitystä firmware. Image sisältää Linux-käyttöjärjestelmän, graafisen käyttöliittymän (yleensä enigma, tai jokin sen muokattu versio) ja mahdollisesti joitain lisäohjelmia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License