Movieretitle

Tällä pluginilla voit muuttaa tallenteiden nimiä.

Movieretitlen asennus riippuu käyttämästäsi imagesta.
Mikäli käytät Geminiä tai muuta siihen pohjautuvaa imagea (esimerkiksi Suomipoeka), asennus aloitetaan kaukosäätimen "Menu" näppäimellä ja valitaan "Blue-Panel", kohta 2 eli "Addons" ja "download (Gemini-Server)", "Plugins (entries 13)", valitaan MovieRetitle 1.0 ja painetaan kaukosäätimen OK-näppäintä.

Tallenteiden nimien muutokset saa tehtyä seuraavasti: Paina kaukosäätimen "Video" näppäintä mene sen tallenteen kohtaan jonka nimen haluat muuttaa ja paina "Menu" näppäintä. Valitse Movie Selection Menu valikosta kohta "Change name…" ja paina "OK" nappia. Ruudulle tulee allanäkyvä ikkuna jossa voit muuttaa tallenteen nimeä kaukosäätimen numeronäppäimillä, hyväksy muutos vihreällä napilla tai poistu punaisella muuttamatta.

movieretitle
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License